Aritmetik ortalama mı standard sapma mı?

 8.sınıfların 1.dönemin son sınavlarını yaptım sınavda şöyle bir soru sordum ;

Bir ilköğretim okulunda 8A ve 8B sınıfları arasında en iyi matematik yapan sınıfı belirlemek için öğrenciler Gazi Hocanın sınavına tabi tutulmuşlardır.
Gazi hoca; En iyi sınıfın hangisi olduğuna aşağıda verilen merkezi eğilim ve yayılım ölçülerinden hangisine bakarak karar vermelidir?
A) Tepe değer (Mod)
B) Ortanca değer (medyan)
C) Aritmetik ortalama
D) Standart sapma

Bana göre doğru cevap C- Aritmetik ortalama ,
Neden?
Basitçe aritmetik ortalaması yüksek olan sınıf daha çok not almıştır ve daha başarılıdır.
Standard sapma ; düzenliliği gösteren bir yayılım ölçüşüdür , bir sınıfın notları aritmetik ortalamaya çok yakın olabilir , yani standard sapması düşük olabilir ama bu sınıfın başarılı yada başarısız olduğunu göstermez.Aritmetik ortalamaya bakılmalıdır.
Bir öğrencime özel ders aldığı öğretmeni standard sapma olarak öğretmiş, öğrencim de sapma olarak işaretlemiş cevabın yanlış olduğunu belirttim , öğrencim cevabın doğru olduğu konusunda iddialı ve öğretmenin o şekilde öğrettiğini iddia ediyor.Biraz düşünmeye başladık.Sorunun orijinaliyle birlikte özel ders aldığı ve başka bir matematik öğretmenine götürerek şu sonuca varmışlar;
Soru eksik ,
Gerekçe ;
Aritmetik ortalama eşitse ? standard sapmaya bakmak zorundadır.

Aritmetik ortalama eşit olduğunda direk sonuca gidemediği için soruyu iptal ettim.

Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum , sizce sorunun doğru cevabı ne ? ve asıl önemlisi neden?

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları