6.Sınıf

Çarpanlar ve Katlar
Kümeler

Küme Belirtmezle Boş Küme Arasındaki Fark

Tam Sayılar
Kesirler

Bölünebilme

4 e Bölünebilme Kuralı

3 e Bölünebilme Kuralı

Asal Sayılar

Ondalık Gösterim, Yüzdeler


Oran
Cebirsel İfadeler
Çember 

Çember Nedir, Daire Nedir ?

Çemberin Çevresinden Pi yi Bulalım

Alan Ölçme

Alan Birimlerini Bir Birine Çevirme

Üçgenin Alanı

Ar Dekar Hektar Nedir ?


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları

Üslü ifadelerde kaç basamaklıdır soruları