Sayıları asal çarpanlarına ayırma

 Aslında tüm pozitif tam sayılar ( 0 ve 1 hariç ) asal sayılardan oluşur . Asal sayılar temel sayıları oluşturan bir tuğla gibidir.

Her sayı asal sayıların çarpımı olarak yazılabilir . Buna aritmetiğin temel teoremi denir.

Çarpan :

Amacımız sayıları asal çarpanlarına ayırabilmek . Nasıl olmaması gerektiğine bakalım .
Çarpan ağacından yararlanarak asal çarpanlarına ayıralım


En son bölünemeyecek olanlar , yani asallar çarpılır . Bir ağacın dallarına benzetirsek dalın en altları..

Bölme yöntemiyle sayıları asal çarpanlarına ayıralım

Bölebildiğiniz herhangi bir asal sayıdan başlayabilirsiniz , önemli değil .

Çok sık yaptığınız bir hata


Tüm bu işlemleri kafanızdan da yapabilirsiniz .
Örneğin : 90 .. 90 = 9 * 10 ,
9 un asal çarpanları 3 ve 3
10 un asal çarpanları 2 ve 5

90 = 3*3*2*5

Peki asal olan bir sayı nasıl asal çarpanlarına ayrılır?

Örneğin 29 : 29=29 , 29*1 yazamazsınız çünkü 1 asal değil!

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları