Bileşik Kesirler

 Tam içeren kesirlere Bileşik kesirler denir . (Tam ve kesir kısmının bir araya gelmesi anlamında) , Dolayısla bileşik kesirler 1 tam ve 1 tamdan büyük olan kesirlere denir. 


Kesrin yazılışı bileşik kesir olup olmamasını etkilemez .
$$ 2\frac {4}{6 }$$ da bileşik kesir , $$ \frac {12}{5 }$$ de bileşik kesir , $$ \frac {6}{6 }$$ da ( 1 tam ) bileşik kesirdir .

Tam sayılı kesirler , sadece bileşik kesirlerin bir alt formudur . Yani farklı biçimde yazılmış halidir , başlı başına bir kesir çeşidi değildir .

$$ 2\frac {4}{6 }$$ ile $$ \frac {16}{6 }$$  kesri  aynı kesir olup , bileşik kesirdir .  Sadece yazılış formu değişmiştir .

tam kısım , kesir kısmın üzerine eklenmemişte , yanına tam olarak yazılmış halidir .

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları