Bir sayının karesi ve küpü

Bir sayının karesi 

Sayının kendisiyle çarpımına sayının karesini almak denir . Çıkan sonuçta sayının karesi olmuş olur.

Örnek :    6.6 = 6²     Okunuşu : 6 nın karesi

5.5=5²       Okunuşu : 5 in karesi

11.11=11²  Okunuşu : 11 in karesi

Peki değeri kaça eşittir ? Çarpımın sonucu kaça eşitse o sayıya eşittir.

Örnek :   6.6=36     6 nın karesi 36 ya eşittir

5.5=25      5 in karesi 25 e eşittir.

11.11=121    11 in karesi 121 e eşittir.

Kendisiyle çarpımına neden karesi diyoruz ?

ismi , gerçekten de kareyle alakalı olduğu için diyoruz..şöyle ki ;

Herhangi bir şeyi karelemek demek , kare haline getirmek anlamına gelir .Karenin alanını ( içinde kaç tane kare olduğu ) bulurken , her iki kenarı birbiri ile çarparız .

En alt sırada 5 kare var , ve 5 sıra var .

5br . 5br = 25 br²

25 birim kare .. bildiğimiz karelerden içinde 25 tane var . isterseniz sayın..

Asıl dikkat etmeniz gereken , sayının iki kez yan yazılıp çarpılmasına kare dedik , 5 br . 5 br = 25 birim kare ..

Bir Sayının Küpü

Sayının 3 kez yan yana yazılıp çarpılmasına sayının küpünü almak denir. Çıkan sonuca da sayının küpü denir.

Örnek : 5.5.5=5³         okunuşu : 5 in küpü  , değeri : 5.5.5=125

7.7.7=7³        okunuşu : 7 nin küpü     , değeri 7.7.7=343

12.12.12=12³   okunuşu : 12 nin küpü  , değeri 12.12.12= 1728

Neden küpü diyoruz ?

Küpün hacmini bulmak istediğimizde bir kenarını 3 kez yan yana yazıp çarparız , böylelikle bir kenarı “küplemiş” oluruz.

Örneğin ; bir kenarı 3 br olan bir küpün hacmi : 3 br . 3 br . 3 br = 27 br ³ dür.

Gerçekten de sayarsanız içinde 27 tane küp vardır .


Son bir uyarıyla konuyu toparlayalım :

5.5=5²         5 i ,  2 kez yan yana yazılıp çarpıldığı için üssüne 2 yazıldığına ve karesi olarak okunduğuna
5.5.5=5³       5 i , , 3 kez yan yana yazılıp çarpıldığı için üssüne 3 yazıldığına ve küpü olarak okudunduğuna
dikkat edin .

Bazı çok sorulan sayıların küpleri ve kareleri .

1²  - Birin karesi >> 1.1= 1 , Birin karesi 1 dir.

1­³ - Birin küpü >> 1.1.1 = 1 Birin küpü 1 dir .

0² - Sıfırın karesi  0.0=0  sıfırın karesi 0 dır .

0³ - Sıfırın küpü   0.0.0=0  sıfırın küpü o dır .

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları