Çokgenler

 Çokgen : Düzlemde ,  kapalı ve kenarları düz olan şekillere çokgen denir.

Çokgen - ( polygon ) Yunanca "poly" çok ve "gon" açı kelimesinden türemiştir.

Çokgen mi ? değil mi?

Bir şeklin çokgen olabilmesi için gerekenler tanımda açıkca verilmiştir ;

*Düzlemde

*Kapalı

*Kenarları düz

Küp çokgen değildir , çünkü 3 boyutlu bir şekildir.

Hangi şekiller çokgen ?


Düzenli çokgenler:

Düzenli ( düzgün ) çokgen : Kenar uzunlukları birbirine eşit ve aynı zamanda iç açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzenli ( düzgün ) denir.


Düzenli (düzgün ) çokgenler şunlardır:
Eşkenar üçgen
Kare
Düzgün beşgen
Düzgün altıgen
Düzgün yedigen
........
Düzgün bingen diye devam eder.

"gen" lerden sadece bir şekil düzgündür. Örneğin dörtgenlerden sadece kare düzgündür .Diğer dörtgenler düzgün değildir.Üçgenlerden sadece eşkenar olan düzgündür. Sadece bir beşgen düzgündür,(yukarıda düzgün beşgen şekli var ) diğer beşgenler düzgün değildir.

Düzgün olmayan çokgenler :

kenar uzunlukları birbirine eşit olmayan yada ; açıları birbirine eşit olmayan çokgenlere düzgün olmayan çokgen denir.


 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları