Doğal Sayılarda Toplama

 Toplama bir araya getirme demektir. 

$$ 2+3$$ 

anlamı ;

2 elma ile 3 elmayı bir araya getirirsek 5 elma olur. hepsini bir poşete koyarsak 5 elmamız olur. 


Klasik Toplama işlemi

$$1256 + 132$$

Bu işlemin ne anlama geldiğine bakalım;toplamda ; 
1 tane binlik, 3 tane 100 lük, 8 tane 10 luk, ve 8 tane 1 liğimiz olmuş oldu. 

$$1388$$

Şimdi bu toplama işlemini daha önce öğrendiğiniz gibi alt alta yazarak toplayalım, aynı basamakları alt alta getirerek toplanacak sayıları yazıyorum.  

 


 Birler basamaklarını alt alta yazarsanız, diğer basamaklar da otomatik olarak alt alta gelmiş olur.

Neden aynı basamaklar alt alta gelmeli ? 


Birliklerle birlikler, onluklarla onluklar, yüzlüklerle yüzlükler toplanmalı..Sayılar, yazdığınız yere, yani basamağa göre değer alırlar, farklı basamaklara yazarsanız anlamı farklılaşır. 


Bu şekilde yazımda 1256 ile 1320 yi topluyorsunuz. Çünkü 1 i binler basamağına yazdınız ve anlamı 1000 olmuş oldu. 3 ü yüzler basamağına yazdınız anlamı 300 olmuş oldu, 2 yi onlar basamağına yazdık anlamı 20 olmuş oldu. 
Doğru toplamayı yapalım ;


Toplamaya birlikleri toplayarak başlıyorum.
6 birlikle 2 birlik toplanda 8 birlik oldu ve birler basamağına yazıldı.

5 onlukla, 3 onluk toplandı 8 onluk yaptı ve onlar basamağına yazıldı.


2 yüzlükle 1 yüzlük toplandı, 3 yüzlük yaptı ve yüzler basamağına yazıldı.
1 tane binlikle toplanacak herhangi bir binliğim yok, toplamda 1 binliğim oldu ve binliklere yazıldı.


Eldeli Toplama

ilkokulda eldeli toplama yaptınız, bu “elde” aslında ne demek bakalım.

$$3567+458$$
işlemini yapalım ;7 birlikle 8 birliği toplarsak 15 birlik yapar, 15 birliği birler basamağına yazamam ( bir basamağa sadece bir rakam yazılabilir ) o yüzden 5 birliği birler basamağına yazıyorum, ve kalan 10 u diğer onlukların üzerine eklemek için “elde 1” diyorum. “Elde 1” yani şu an elimde 1 tane onluğum var anlamına geliyor.


6 tane onlukla 5 onluğu toplarsak 11 onluk yapar, 1 tane de “elde” vardı, yani toplamda 12 tane onluğum olmuş oldu, eder 120, yine aynı şekilde 12 onluğu onlar basamağına yazamam, 120 nin içindeki 1 yüzlüğü alıp elde var 1 diyorum. Kalan 20 yi yani 2 onluğu onlar basamağına yazıyoruz. Şu an elimde 1 tane yüzlüğüm var ve diğer yüzlüklere eklenecek.


5 yüzlükle, 4 yüzlük toplandı 9 yüzlük yaptı, diğer yüzlüklerden de 1 tane yüzlüğüm vardı, toplamda 10 yüzlüğüm oldu, 10 yüzlüğü yüzler basamağına yazamam. 10 yüzlüğü yani 1000 i binler e eklemek için “elde 1” diyorum. Şu an 1000 haricinde hiçbir sayım yok, o 1000 de diğer binliklerin üzerine eklenecek o yüzden yüzler basamağına 0 yazıyorum.3 binlikle toplanacak herhangi bir binliğim yok, ancak yüzlüklerlerden elde 1 binliğim vardı. O binliği de 3 binliğin üzerine eklersem 4 binliğim olmuş olur ve binler basamağına 4 yazıyorum.Sonucumuz ; $$4025$$ oldu.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları