Dörtgenler

 Dörtgen ; 4 kenarı bulunan çokgenlere dörtgen denir .

Yandaki resimdeki şekillerin kenarlarını sayın .

Resimdeki tüm çokgenler bir dörtgendir.

 

  

 

 

 

 

 Yamuk :

En az  iki kenarı birbirine parelel olan dörtgenlere yamuk denir. Türkçedeki "yamuk" kavramı ile , matematikteki yamuk kavramı sıkça karıştırılmaktadır. " Yamuk yumuk görülen şekiller yamuk değildir ! "

Tanıma dikkat edin , en az iki kenarın birbirine parelel olması gerekmekte.  Tanıma uygun çokgenler çizelim .


Karede parelel olan kenarlar okla işaretlenmiş , birbirine parelel olan iki kenar bulunduğuna göre kare bir yamuktur.

( Okla gösterilmeyen diğer kenarlar da birbirine pareleldir.)

 

 

 

 

 


Parelel olan kenarlar okla gösterilmiştir. Birbirine parelel olan iki kenar bulunduğuna göre dikdörtgen bir yamuktur.

( Okla gösterilmeyen diğer kenarlar da birbirine pareleldir )

 

 

 

 

 

Parelel olan kenarlar birbirine gösterilmiştir . En az iki kenar birbirine bulunduğuna göre parelelkenar bir yamuktur.

( Okla gösterilmeyen diğer kenarlar da birbirine pareleldir )

 

 

 

 


Yanda eşkenar dörtgen verilmiştir . Parelel olan kenarlar okla gösterilmiştir , birbirine parelel en az iki kenar bulunduğuna göre , eşkenar dörtgen bir yamuktur.

( Okla gösterilmeyen diğer kenarlar da birbirine pareleldir )

 


ikizkenar yamuk , üstteki şekilden farkı yan kenarlarının birbirine eşit olması . --ikizkenar --

Birbirine parelel olan kenarlar okla gösterilmiştir , en az iki kenar birbirine parelel olduğuna göre verilen şekil bir yamuktur.

 

 

Klasik olarak bilinen "yamuk" örneklerinden bir tanesi.

 

 

 Dik yamuk :

Alt ve üst taban birbirine pareleldir. En az iki kenarı birbirine parelel olduğuna göre , verilen şekil yamuktur.

 Parelelkenar

Karşılıklı kenarları birbirine parelel olan çokgenlere parelelkenar denir. Tanıma uygun şekiller çizelim.


Karede karşılıklı kenarlar birbirine parelel olduğuna göre kare bir parelelkenardır.

 

 

 

 
Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine parelel olduğuna göre , dikdörtgen bir parelelkenardır.


 


Eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine pareleldir.

Eşkenar dörtgen bir parelelkenardır.

 

 

 

 

Parelelkenar .

Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir.


Eşkenar Dörtgen

Tüm kenarları birbirine eş ( eşit uzunlukta ) olan dörtgenlere denir.

Tanıma uygun şekiller çizelim .


Karenin tüm kenarları birbirine eşit uzunlukta olduğuna göre , kare bir eşkenar dörtgendir.

 

 

 

 

 Eşkenar dörtgen olarak bilinen klasik şekil.

 

 

 

 


Dikdörtgen

Karşılıklı kenarları parelel ve iç açıları 90 derece olan dörtgene dikdörtgen denir.


Karşılıklı kenarlar birbirine parelel ve iç açılarının her biri 90 derecedir.

 

 

 

 


Kare bir dikdörtgendir . Karşılıklı kenarlar birbirine parelel ve iç açılarının her biri 90 derecedir.

 

 

 

 

 


Deltoid :

Aynı tabanı kullanana ikizkenar üçgenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş dörtgenlere deltoid denir.  Deltoidler Uçurtma şeklindeki çokgenlerdir .

Tanıma uygun şekiller çizelim.Deltoid .

iki tane ikizkenar üçgenin taban taban birleştirilmesinden oluşmuştur.

 

 

 

 

 

 


Kare ortak tabanı ( karenin köşegeni ortak taban olmuş oluyor ) olan iki ikizkenar üçgenin birleşiminden oluşmuştur . Dolayısıyla kare bir deltoiddir.

 

 

 

 

 

 

 


Eşkenar dörtgen ( kenarları birbirine eş ) bir deltoiddir.

 

 

 

 

 

 


Şimdi hepsini tek bir şemada toplayalım .
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları