Hangi oran daha büyüktür?Bu soruyla test kitaplarında sürekli olarak karşılaşıyorum, yukarıdakine benzer 4 şık var ve doğru cevapla benim mantığımın cevabı örtüşmüyor.

Genel kabul görmüş görüşe göre A yani 1/50 oranı daha büyük, çünkü kısaca 1/50 sayısı 1/500 den büyüktür ama bana göre doğru cevap B.

Bu aslında bir kavram bir kavram yanılgısı .. yazarlar dahil, üzerinde çok fazla düşünülmediğinden maalesef hata yapıyorlar.

Sorun oran kavramının gösterim biçimlerinden bir tanesinin de kesir biçiminde gösterim olması. Kesir biçiminde gösterilmesi onun kesir olduğu anlamına gelmiyor.  Nasıl ki kesirle, rasyonel sayılar arasındaki farkın bilinmediği gibi, oranla, kesir arasındaki fark da bilinmiyor.

Oran kavramını kısaca buradan okuyabilirsiniz, kısaca oran bir birimsel karşılaştırmadır, ve değişik şekilde gösterilebiliyor. Hakan ın kalemlerininin meleğin kalemlerine oranı 3:5 , 3/5 ..eğer hakan'ın kalemleri 3 birimse, meleğin kalemleri 5 birimdir gibi.

Peki, soruya dönelim, bir maket ev olduğunu düşünelim,

1/50 oranı evin gerçeğinin 50br, makette 1 br olduğunu gösterir.

1/500 ise gerçeğinin 500 br, makette 1 br olduğunu gösterir .

bu durumda 1/500 daha fazla sıkıştırma yaptığı için bu oran daha büyüktür.

Harita ölçeklerini ( kağıt üzerinde/ gerçekte ) hatırlayın, harita ölçeklerinde olduğu gibi.

Orana kesir şeklinde bakılmaması gerektiğini tek bir örnekle açıklayabilirim .

kızların erkeklere oranı 3/5 olsun ,erkeklerin kızlara oranı 5/3 olur

her iki oran da aslında aynı durumu ifade eder ancak 3/5 ile 5/3 denk kesirler değildir.

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları