Kesir ile Rasyonel sayı arasinda ne fark var?

 Kesirlerle, rasyonel sayılar birbiri ile sıkça karıştırılırlar, bu karıştırmanın nedeni, rasyonel sayıların gösterim çeşitlerinden birinin kesir şeklinde gösterim olmasıdır.

Kesir şeklinde/formunda gösterim nedir?

Görüldüğü gibi kesir şeklinde gösterim şu an için üç değişik amaca hizmet edebiliyor.

Örneğin; 0 ile 1 arasında olan bir sayı 0,5 i ele alalım.


Gösterim olarak benzeyen yanları olsa da kesirlerle rasyonel sayılar anlam olarak birbirinden farklıdır. Kesirler bir bütünün eş parçalara bölünmüş halleridir, dolayısıyla bir bütünü ne kadar bölerseniz bölün negatife (-)düşemezsiniz. En fazla 0 a yakın olarak 0 kabul edebilirsiniz. Aslında bakarsanız 0 a bile düşemezsiniz.

Örneğin;  

$$-\frac{3}{5}$$

şeklinde bir kesir olamaz. Bu mutlaka rasyonel  sayıdır.

Ancak ,

$$\frac{3}{5}$$ i  gördüğümüzde bunun 0 ile 1 arasında olan bir sayıdan mı? (0,6) yoksa bir bütünü 5 eş parçaya bölüp 3 tanesinden mi bahsediyor (kesir) anlamamız için senaryoyu okumamız gerekir .

$$\frac{3}{5}$$

Rasyonel sayı ise “3 bölü 5” şeklinde okunur ve anlamı şudur.


$$\frac{3}{5}$$

Kesir ise ;  “Beşte üç” şeklinde okunur ve anlamı şudur.


Bir bütünü 5 eş parçaya ayırıp  3 tanesini aldık.

Değer olarak aynı olmalarına rağmen anlam olarak farklıdılar .

Örneğin ;


Her kesrin bir rasyonel sayı anlamı vardır ..ama her rasyonel sayıya kesir diyemezsiniz.

Kesirler bütünün eş parçaları demektir ,  peki 1 tamdan büyük kesir olamaz mı ?


Bu anlatımı bilgisayarına indir >>
Tüm Matematik PDF leri


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları