Kesir kavramı

 Kesir : "Bir bütünün eş parçalara bölünmesine denir ."

Elimize bir tam ekmek alalım bunu parçalara ayıralım .

Eş parçalara ayrılmadığından kesir belirtmez . Kesir olabilmesi için eş parçalara ayrılması gerekir .

Eş parçalara bölündüğünden bu bir kesirdir.

 Kesirlerin gösterilişi ve okunuşu :


Bir bütün 5 eş parçaya bölünmüş ve 1 tanesi alınmış biz bunu

$$ \frac {1}{5}$$

Şeklinde gösteririz ve bunu " 5 te 1 " şeklinde okuruz .

 

Örneğin kurban bayramında bir danayı 7 ortak kurban ettiniz ve danayı 7 eş parçaya ayırdınız. Sizin payınıza (hissenize) düşen;

$$ \frac {1}{7}$$

Türkçe sözlükte payın “hisse, bana düşen”; paydanın ise özel isim olmamakla birlikte “pay içerisinde” anlamı vardır.

Bu anlatımı bilgisayarına .pdf dosyası olarak indir     Kesirler 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları