Kesir kavramı

 Kesir : "Bir bütünün eş parçalara bölünmesine denir ."

Elimize bir tam ekmek alalım bunu parçalara ayıralım .

Eş parçalara ayrılmadığından kesir belirtmez . Kesir olabilmesi için eş parçalara ayrılması gerekir .

Eş parçalara bölündüğünden bu bir kesirdir.

 Kesirlerin gösterilişi ve okunuşu :


Bir bütün 5 eş parçaya bölünmüş ve 1 tanesi alınmış biz bunu

$$ \frac {1}{5}$$

Şeklinde gösteririz ve bunu " 5 te 1 " şeklinde okuruz .

 

Örneğin kurban bayramında bir danayı 7 ortak kurban ettiniz ve danayı 7 eş parçaya ayırdınız. Sizin payınıza (hissenize) düşen;

$$ \frac {1}{7}$$

Türkçe sözlükte payın “hisse, bana düşen”; paydanın ise özel isim olmamakla birlikte “pay içerisinde” anlamı vardır.

Bu anlatımı bilgisayarına .pdf dosyası olarak indir     Kesirler 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Doğal Sayılarda Bölme

Tümler ve Bütünler açı soruları ve cevaplari