Kesirlerde dört işlem kavram yanılgıları

 


Kesirlerde çıkarma kavram yanılgılarından bir demet . 


En çok yapılan hatalardan biri , tamı çıkarıp parçayı çıkarmayı yapmamak .

 


Kesirlerde bölme öğretildikten sonra , kesirlerde çarpmayı da bölme gibi ters çevirip çarpmak .


Kesirlerde bölme işleminin sonucunun her zaman bölünen sayıdan daha küçük çıkacağı ve çarpmanın her zaman sonucu büyüttüğü kavram yanılgısı .

Tamlarla tamları , parçalarla parçaları çarpmış .

..........................

Aynı öğrenciden benzer hata , ilk başta tamı getirip yanına yazmış olarak düşünmüştüm ama sanırım sanki 5/4 ün önünde 1 varmış gibi düşünüp , 3 le 1 i çarpıp eklemiş.

...............

Aşırı genelleme yapmış , 3 ün altına 1 çekip çarpması gerekirken , tam sayılı kesri hem pay ile hem payda ile çarpmış.

........................

Burada açıkca gözüküyor ..

...................

Klasik olarak yapılan kesirlerde toplama ve çıkarma kavram yanılgılarından biri , direk toplama ve direk çıkarma .

.......................

Pay ve paydayı eksik genişletme , önceki kazanımlarından kaynaklanıyor .  Öğrettiğim yöntem farklı . Öğrettiğim halde maalesef alışkanlığını değiştirememişim.

.....................


Kesri ondalık olarak gösterme kavram yanılgısı , 4/8 i onda 4 olarak göstermiş . ( doğru cevap 2,5 )

 

Verilen örnekler orjinal olup  öğrencilerimin sınav kağıdı görüntüleridir.  Telif hakkına tabidir. Ticari amaçla kullanmak için izin alınması şarttır , diğer kullanımlar için izin alınmadan , atıf yapılarak kullanılmasında sakınca yoktur.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları