Milyon Kavramı

Daha önce yüz binlerde sayıları okumasını ve yazmasını öğrendiniz. Sayılar sonsuz tane olduğu için yüz binli sayılardan sonra hangi sayılar geliyor merak ettiniz mi ?


Örneğin; 

Rastgele yüz binli bir sayı alıp, 1 er 1 er ilerletelim.


$$125 \text {  }846$$
“Yüz yirmi beş bin sekiz yüz kırk altı”


$$125 \text {  }847$$
“Yüz yirmi beş bin sekiz yüz kırk yedi”

$$125\text {  } 848$$
“Yüz yirmi beş bin sekiz yüz kırk sekiz”

$$.............$$
"devam delim"

$$200\text {  } 000 $$
"iki yüz bin" 

$$300 \text {  } 000 $$
"üç yüz bin"

$$..............$$
"devam edelim"

$$900\text {  } 000$$
"Dokuz yüz bin"

$$990\text {  } 000$$
"Dokuz yüz doksan bin"

$$999\text {  } 000$$
"Dokuz yüz doksan dokuz bin"

$$999\text {  } 999$$ 
“Dokuz yüz doksan dokuz bin , dokuz yüz doksan dokuz” 
ve artık 1 fazlası ;

$$1 \text {  }000 \text {  }000$$    "Bir Milyon" 


Milyonlu  Sayıları okuyup yazma


Milyonda 6 sıfır vardır, yazmak istediğimiz sayıyı yazıp yanına 6 sıfır koyarız.

Türkiyenin nüfusu 83 milyondur. 
$$83\text {  } 000 \text {  } 000$$

2030 yılı itibariyle nufusumuzun 100 milyon olması beklenmektedir.

$$100\text {  } 000 \text {  }000$$
Bazı milyonlu sayıları yazıp okuyalım;

$$235 \text {  }430 \text {  }128$$
"iki yüz otuz beş milyon dört yüz otuz bin yüz yirmi sekiz"

$$80 \text {  } 040\text {  } 401$$
"Seksen milyon yüz kırk bin dört yüz bir"

$$50\text {  } 012\text {  } 020$$
"Elli milyon on iki bin yirmi"

$$50 \text {  }012\text {  } 020$$
"Sekiz milyon sekiz yüz sekiz bin sekiz yüz"

$$50\text {  } 012\text {  } 020$$
"Bir milyon yüz bin yüz"


Milyon ne kadar büyüktür ?

Türkiyenin nufusu yaklaşık 78 milyondur , insanlar yana yana dizilse Türkiyenin tüm sınırlarını beş kez dolaşabilirdi.


Bir milyon kişi ne kadar yer kaplar ?

iki kişi yaklaşık 1 metrekare yer kapladığını hesaplarsak 500 000 metrekare , yani 500 dekar yer gerekir . Yani 105 metre *70 metre boyutlarında bir futbol sahasından 68 tane gerekli !

83 milyon bizi izliyor 

Tv lerin klasik söylemlerindendir , tüm Türkiyenin onları izlediğini belirtmek amacıyla " 83 milyon bizi izliyor " derler. Milletin işi gücü yok sizi izliyordu.

Bir milyon  Liran olsa ne yapardın ?

-Günde 50 tl harcayarak 55 yıl hiç çalışmadan yaşayabilirsin .

-Ortalama 200 bin tl den 5 tane ev alabilirsin . ( tabi bu Anadolu şehirleri için geçerli )Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları