Ondalık Gösterimler

 Sayıların tam ve bir tamdan küçük kısımlarını arada virgül/nokta kullanarak yapılan gösterime denir.

Örneğin ; 23,58 sayısı bir ondalık gösterimdir.

Virgül; tamla bir tam bile olamamış kısmı ayırır.

Onda ===>>> On parçada ,  Kesirlerdeki gibi parçacıkları herhangi bir paydada/parçada değil de , On ve on un kuvvetleri olan katlarda , 100 ve 1000 gibi , onda , yüzde , binde ..

23, 58 

Bu sayı bu sayı 23 ile 24 arasında bir sayıdır. 23 tamı ve bir bütünün 100 parçaya bölünüp 58 tanesinin alınmasıyla oluşan bir parçacığı var .   Okunuşu da “ 23 tam yüzde 58” .

Ondalık gösterimler, tam olmayan sayıları pratik olarak gösterebilmemizi sağlar. Hatırlayın; tam olmayan parçaları kesirle de gösterebiliyorduk.


Ondalık Sayıların Okunuşu


Halk dilinde ondalık kısım yarım ise “buçuk” şeklinde okuma yaygındır.  Örneğin; 3,5 ⇒ “üç buçuk”ikisinin arasındaki farka dikkat edin ;

2,5  " iki tam onda 5 "

2,05 " iki tam yüzde 5 "

 


Okumaya birkaç örnek daha;
0,5 ⇒ sıfır tam onda beş
2,7 ⇒ iki tam onda yedi
3,09 ⇒ üç tam yüzde dokuz
3,92 ⇒ üç tam yüzde doksan iki
3,90 ⇒ üç tam yüzde doksan
3,048 ⇒ üç tam binde kırk sekiz

Ondalıklı gösterim günlük hayatımızda çok fazla karşımıza çıkar,market benzin, hemen hemen her türlü alışverişlerimizde ondalıklı gösterimden yararlanırız.
Bazı ürünlerin marketteki fiyatları:

29,45 TL ⇒ 29 TL ve 45 kuruş

Günlük hayatta uzunluk ölçülerinde de sıkça kullanırız.


Anlatımı bilgisayarına indir ;

Ondalık Gösterimler 

Tüm Pdf ler 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları