Ondalıklı sayılarda toplama

 Ondalık gösterimlerde toplama yapmadan önce ondalıklı sayı kavramına bir bakalım .

Tam ve ondalık kısımdan oluşan sayıya ondalık sayı denir .

Verilen örnekte , 25 ile 26 arasında bir sayı görmektesiniz .

Ondalık sayılarda / gösterimlerde toplama :

Amaç , tam kısımlarla tam kısımları , ondalık kısımlarla ondalık kısımları toplamaktır , eğer ondalıklı kısımlardan tam kısımlar gelirse , tam kısımların üzerine eklenir . Virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve toplanırlar.

Virgüllerin alt alta gelmesinin nedeni , tam kısımlarla tam kısımları , ondalık kısımlarla ondalık kısımları toplamaktır.

 

4 ün ondalık kısmı olmadığı için ondalık kısmına 0 yazdık .

Başka bir örneğe bakalım ;

Genelde benim kullandığım yöntem sağdaki , ondalıklı kısımları ayrı , tam kısımları ayrı topluyorum , ondalık kısımlardan gelen tamları da tam kısmın üstüne ekliyorum . Verilen örnekte yüzdeli , yani 100 parçaya bölündü , eğer binde olsaydı , bin parçayı aştığında bir tam elde edecektim .

Benzer şekilde bindelikli toplamayı da yapabilirsiniz.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları