Pullarla toplama ve çıkarma örnekleri

 Sayma pulları kullanarak tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini modelleyeceğiz.

Sayma pulları ile toplama

Örnek ile başlayalım ;


Bu şekilde verilen işlemde sayıların işareti , pulların değerini ( +5 pul , + pullardan 5 tane gibi ) , aradaki pembe

işaretle gösterilen işaret ise size işlemi söyler . Bu örnekte aradaki işaret + olduğu için toplama / ekleme işlemi

yapacağız . Aradaki işaret - olsaydı , çıkarma işlemi yapacaktık . ileriki örneklerimizde göreceksiniz.

işlemi yapmaya başlayalım ;

Bir masaya + pullardan 5 tane koyarak başlıyoruz .


Şimdi aradaki işaretteyiz ;

5 tane + pulun yanına , ekleyeceğim , ( aradaki işaret artı olduğu için ) ne ekleyeceğim ?? + pullardan 3 tane daha .


Masada toplam 8 tane + pul oldu . O halde sonuç ;

       ( +5 ) + ( +3 ) = ( +8 )

yapılanları özetleyelim ;


Örnek ;

( -2 ) + ( -3 ) = ?

Masaya 2 tane - pul alarak başlıyorsunuz, daha sonra , “ekle” , ne ekleyeceğim ? - pullardan 3 tane daha eklemeliyim


Masada toplam 5 tane - pul oldu , o halde sonuç -5

( -2 ) + ( -3 ) = -5

yapılanlari özetleyelim ;


Örnek ;

( +4 ) + ( -3 ) = ?

Masaya + pullardan 4 tane alarak başlıyorum , daha sonra ekleyeceğim , ne ekleyeceğim ? - pullardan 3 tane .


Masada 4 tane + pul ve 3 tane - pul oldu . o halde sonucu ne yazacağım problemi çıktı ortaya çünkü masada tek bir

cins yok .. örneğin sadece + lar olsaydı , atıyorum  7 tane + olsaydı , sonuc +7 derdik , 7 tane - olsaydı sonuca -7

derdik .  Burada hem - , hem de + var .

Temel Kural :

Masada bulunan bir - , bir + yı nötrler , yani 0  yapar yok eder ..


Sonuçta + pullardan 1 tane kalır , sonucumuz +1

( +4 ) + ( -3 ) = (+1)

Yapılanları toplu bir şekilde özetleyelim ;


Örnek ;

( -2) + ( +6 ) = ?

- pullardan masaya 2 tane alarak başlıyorum, daha sonra  masaya 6 tane + pul ekliyorum .


Bir eksi , bir artıyı yok eder ,


( -2) + ( +6 ) = (+4)

yapılanları özetleyelim ;


Sayma Pulları ile çıkarma

Aradaki - işareti , çıkar , eline al ..masadan anlamındadır.


+ pullardan 6 tane masaya koyarak başlıyorum

Aradaki - ye geldim , bu pullardan dışarı çıkaracağım , ne çıkaracağım ? + pullardan 4 tanesini .

Masada 2 tane + pul kalır .

( +6 ) - ( +4 ) = ( +2 )

Yapılanları özetleyelim ;


Örnek ;

( -5) - ( -2 ) =?

Masaya 5 tane - pul alarak başlıyorum .

Aradaki işaret - , çıkart anlamına geldiği için , çıkart ! Ne çıkartacağım ? - pullardan 2 tane .

Geriye 3 tane - pul kaldı , o halde sonuç -3

( -5) - ( -2 ) = -3

Özetleyelim ;


Örnek ;

( +3) - ( +5 ) = ?

Masaya 3 tane + pul koyarak başlıyorum ,


Aradaki işaret - olduğu için çıkart anlamına gelir . Çıkart ! , ne çıkartmam gerekiyor ? + pullardan 5 tane .

Çıkartalım ancak sanki bir sorunumuz var , masada 5 tane + pul yok. Nasıl olacak ??

Bir - nin , bir + yı yok ettiğini sıfırladığını öğrendik . Masaya bir eksi , bir artı yani aslında sıfır ekliyoruz ki , masanın

değeri değişmiyor . Sıfır toplamanın etkisiz elemanıdır .


Masada 5 tane artı pul elde edebilmek için 2 tane sıfır çifti ekledim .

Şimdi artık masadan 5 tane + yı dışarı alabilirim .


( +3) - ( +5 ) = -2

Yapılanları özetleyelim ;


Örnek ;

( -1) - ( -4) = ?

Masaya - pullardan 1 tane koyarak başlıyorum .

Aradaki işaret - olduğu için , masadan çıkart ! Ne çıkartacağım 4 tane - pul . iyi de masada 4 tane - pulumuz yok ki ..

4 tane - pul elde edebilmek için , 3 tane sıfır çifti masaya koyuyorum .


Masamda 4 tane - pul oldu .. O halde bunları elime alayım .


Sonuç +3

( -1) - ( -4) = +3

Özetleyelim ;

 


Anlatım , 23.09.2018 tarihinde bu haliyle güncellenmiştir.

Bu anlatımı pdf formatında indirebilirsin

Tüm matematik pdf leri için tıkla

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Tümler ve Bütünler açı soruları ve cevaplari