Timss 2011 sonuçları açıklandı

 Timss 2011 sonuçları açıklandı , Türkiye 475 puanla 500 sınır (ortalama ) puanın altında kaldı .

Timss de en başarılı ulkeler Guney doğu asya ülkeleri oldu , Japonya - hong-kong

Sonuçlara indirin

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathematics_FullBook.pdf

ingilizcedir . 60 mb civarında ,

Bölüm bölüm indirmek için ( ingilizce )

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-mathematics.html

Sonuçlar :

Timms 2011 de en başarılı ülkeler ;

 

4.sınıflar

8.sınıflar

SingapurKore
KoreSingapur
Hong-kongÇin
ÇinHong-kong
JaponyaJaponya

4.sınıfta ;

En iyi ilk 5 ülkeye ek olarak Kuzey irlanda , Findandiya , Ingiltere ve Rusya Federasyonu en iyi yapan 5 ülkeye yakın puan alan ülkeler.

8.sınıfta ;

Rusya Federasyonu , israil , Finlandiya ve Amerika birleşik devletleri en iyi yapan ülkelere yakın puanlar alarak ilk 10 arasına giren ülkeler

4.sınıfta 22 ülke 500 ortalama / sınır puanın altında kaldı .

8.sınıta 27 ülke sınırın altında kaldı .

Dünya genelinde 4.sınıf öğrencilerinin başarısı yükselişte ama aynı başarı 8.sınıfta gözükmüyor.

4.sınıfa göre başarısı düşen ve yükselen ülkeler

Tabloya göre , 4.sınıfta , Avustralya , ingiltere Honkong , iran japonya , Kore , Yeni zelanda , Portekiz , slovenya ve Amerika Birleşik devletlerinin başarıları yükseliyor ,

Avusturya , çek cumhuriyeti ve , Hollanda nın başrısı düşüyor.

Daha önceden en iyi yapan ülkeler gösterilmiştir . Türkiye başarısı için devam edin.

 8.sınıf başarısına göre düşen ve yükselen ülkeler

Timss te başarı sınırları şu şekilde ;

4.sınıf

8.sınıf

Gelişmiş/ileri derece

 Gelişmiş/ ileri derece
Komplex durumları anlar ve uygular . Nedenini açıklarSebebini açıklar, hüküm öne sürer, genelleme yapar ve düzlemsel denklemleri çözer . (x ve y den oluşan denklerden bahsediyor x kare li olanlardan değil )

Yüksek  derece

Yüksek Derece

Bildiğini uygular ve problem çözebilir .Bildiğini uygular ve göreceli olarak  karmaşık durumları anlar.

Orta seviye

Orta Seviye

Dolambaçsız /apaçık durumlarda temel , basit bilgileri uygularÇeşitli değişik durumlara basit bilgileri uygular.

Düşük seviye

Düşük Seviye

Bazı , temel basit matematik bilgisine sahiptir.Tam olmamakla beraber , tam sayılar , ondalıklı sayılar ve  temel grafik bilgisine sahiptir.

Seviye

Puan

İleri /Gelişmiş seviye625
Yüksek Seviye550
Orta Seviye475
Düşük Seviye400

Buna göre ülkelerin 4.sınıf başarı sınırı grafikleri ;

 Bu grafik ne anlama geliyor ?

Singapur öğrencilerinin %43 ü ileri seviye olan 625 puan ve üzerinde puan almış , %78 i yüksek seviye olan 550 puanın üzerinde puan almış , Bana hiç inandırıcı gelmiyor ama Çin %93 ü orta seviye 550 puan ve üzerinde . Korenin %100 öğrencisi 400 puan üzerinde.

8.sınıfta durum bundan farklı değil , sadece ülkelerin sıralaması değişiyor.

Öğrenciler cebirde daha başarılı :

Örneğin geometriye göre cebirde başarılı olan ülke sayısı 25 , sadece 10 ülke geometride daha başarılı .

Erken matematik öğrenmeye başlayan öğrenciler daha başarılı ve rapore göre kritik önem arz ediyor .
Buna göre ;
*Anasınıfı yada ön eğitim almış öğrenciler
*Okul öncesi  aileleriyle matematiksel / numaraya dayalı , sayıları okuma gibi oyunlar oynamış öğrenciler
*Okula başlarken zaten bazı temel basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilen öğrenciler

Okul öncesinde edebiyata /sözlü becerinin yanında numaraya/ matematiğe dayalı aktiviteler yapanların matematikte daha başarılı olduğuna dair daha fazla kanıt elde edilmiş oldu.

Okul öncesinde çocuklarıyla ilgilenen  , şu 6 aktiviteyi  ; Rakam oyuncaklarıyla oynama ,nesneleri sayma , numaralarla oynama yada kart oyunları oynama  çocuklarıyla yapan ve yapmayan ailelerin öğrenci başarısına etkisi ;

sıklıkla  --Often  %49 ortalama puan 510

Sometimes --Bazen  %45  ortalama puan  493

Almost never --Nerdeyse hiç  %6  ortalama puan 460

Okul öncesi eğitimin çocuğun  ilkokul başarısında önemli rol oynuyor .

Öğrencilerin %43 ü 3 yıl ve daha fazla yıl okul öncesi eğitimi almış , ortalama puan 507

Öğrencilerin  %33 ü 1 yıldan fazla 3 yıldan az okul öncesi eğitimi almış , ortlama puan 498

Öğrencilerin %11 i 1 yıl ve daha az okul öncesi eğitimi almış , ortalama puan 457

( Yorum :  hiç anasınıfında okumamış öğrencilerin ortalamasında baya bi fark var , 3 yıl almak yada 1 yıl almak pek fark etmemiş ama , almakla almamak arasında fark çok)

 

Öğrencilerin ailesinin yada onunla ilgilenenlerin sosyo -ekonomik durumu ve eğitim seviyesi arasında pozitif bir ilişki var. 

Ev kaynaklarının ( timss buna bir çok değişkeni dahil etmiş , ailenin ekonomik durumu , aile bireylerinin  mesleği , evde bulunan kitap sayısı , ve öğrenci çalışmasına yardım edilip edilmediği gibi )

Many - Çok   Some - bazı    Few - az  8 4.sınıf ve 8.sınıf  birlikte verilmiştir )

Timss okul müdürlerine öğrencilerinin genel sosyo ekonomik durumlarını rutin olarak sorarmış ve şu cevapları veren okullar daha başarılı olurmuş ;

* Yüksek sosyo -ekonomik yapıya sahip ailelerden oluşan

* timss in uyguladığı sınavdaki dili , anadili / ilk dili olarak konuşanlar ,

( Örneğin , şırnakta görev yaparken okuluma uygulanan bu testi nerdeyse %90 ı ilk dil olarak , Türkçe dışında bir kullanıyordu  ) bu durum öğrencilerin başarısına negatif olarak yansıma yapıyor.

 Dikkatimi çeken düşük sosyo-ekonomik çevredeki okula gidenlerle , yüksek sosyo-ek0nomik çevredeki okulla gidenler arasındaki fark git gide artıyor .

Başarılı olan okullar , genelde ; daha iyi çalışma koşullarına sahip , öğretici materyallere sahip , kitaplara , bilgisayarlara , teknolojik destege ve kaynaklara sahip.

Başarılı okullar akademik başarıyı teşvik/ empoze ediyor  , güvenli ve düzenli bir çevreye sahip .

Okullarda bullying / zorbalık git gide yükselişte ve bu öğrenci başarısını negatif yönde etkilemeye devam ediyor .

Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin ortalama puanları

Almost never - Hemen hemen hiç

About monthly - Yaklaşık 1 ayda

About Weekly --Haftada

Öğrencilerin %50 ye yakını en az ayda bir zorbalığa maruz kalıyor . ( Zorbalık , olarak timss öğrencilere 6 değişik  soru sormuş  örneğin , Arkadaşların bana iftira atar , arkadaşların istemediğim bir davranışı yapmada zorlar , gibi )

Daha deneyimli ( mesleğinde en az 10 yıl çalışmış ) ve  özgüveni yüksek öğretmenler daha başarılı .

Öğrencilerin Matematiği sevmesinin başarıya etkisi 

Öğrencilerin matematiğe bakışı ve çıkardıkları ortalama puan .

Like learning mathematics --Matematik öğrenmeyi severim

Somewhat learning mathematics --O kadar olmasada matematik öğrenmeyi severim

i dont like learning Mathematics - Matematik öğrenmeyi sevmiyorum

(yorum : Dikkatimi çeken öğrencilerin 4.sınıfta matematiği sevme oranı %48 iken 8.sınıfa vardıklarında %26 ya düşmesi ve tabi ki sevmeyenlerin oranının ikiye katlanması)


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları