Türkiyede kesirlerin okunuşu sorunlu

 Türkçede kesirlerin okunuşu ile , İngiliz Anglo-sakson kesir okunuşu birbirinden farklı ve bizdeki kesirlerin okunuşu öğrencilerde kavram yanılgılarına neden oluyor .

Okuma çok şeyi değiştiriyor , Öğrenci kesir mantığını anlayamıyor , kesirlerdeki toplama ve çıkarma mantığını anlayamıyor . Dahası öğretmenlerimiz bile kesir mantığını bilmediğinden , kesir yerine rasyonel sayı okuyor.

Türkçede kesirleri nasıl okuyoruz ?

Görüldüğü gibi eğer kesir bir tamdan küçükse herhangi bir sorun yok ancak , kesrimiz  bileşik kesir yani bir tamdan büyük olursa problem doğuruyor .

Beş parçada  yedi parça nasıl olacak ki ?

Kesir mantığının tamamen dışında ..

Bu durumda genel okuma maalesef rasyonel sayı okuması olan "bölü" şekline geçiyor , yedi bölü beş şeklinde okuyor geçiyoruz. Yanlış !

Peki , İngiliz'ler Nasıl okuyor ?

Tüm mantık birim kesir üzerinden ilerliyor . Dolayısıyla kesirlerde toplama ve çıkarma çok daha mantıksal .

Five = beş , Fifth ; 1 bölü 5 birim kesri anlamına geliyor , one fifth = 1 tane bir bölü 5

Three = üç , third 1 bölü 3 birim kesri anlamına geliyor , two thirds = 2 tane  bir bölü üç , yani 2 bölü 3

Beşte yediyi  ingilizler nasıl okurdu ?


Ayrıca , yarım ve çeyrek özel okunuşlarıyla okunuyor , ikide bir ya da dörtte bir demiyorlar . Yarım ya da çeyrek diyorlar.

Sorun Türkçede maalesef birim kesirlerin okunuşu olmamasından kaynaklanıyor.

Onlarda kesirlerdeki tüm mantık , birim kesirlerde üzerinden ilerlerken bizde bölük , pörçük birşeyler var .

Sizler ne düşünüyorsunuz ?

Daha önceki bu konuyla ilişkili yazılarım :

Kesirlerde okunuş sorunsalı 

Kesirlerde okunuş eksikliği

Kesirlerde okunuş için öneri

Yabancı kaynaklar :


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları