Yüzdesi verilen bir sayının tamamını bulma

 Bir soruyla başlayalım , ne istediği hakkında fikir yürütelim ..

%40 ı 60 olan sayı kaçtır ?

Bir bütün sayı var ( %100 ) ve bu sayının %40 ı , yani 100 parçadan 40 tanesinin değeri belli , 60 ..

amacımız sayının kendisini yani yüz parçadan yüz tanesini bulmak .


Sarı bölgelerin tamamının değeri 60 ..

1. Yöntem :

$$\frac{40}{100}$$

[mathjax]

%40 yani yüz parçadan 40 tanesi = 60

Yüz parçadan bir tanesini hesaplayıp , sonra yüz parçanın yüzünü/ tamamını hesaplayabiliriz .

$$\frac{40}{100}=60$$

ise , $$\frac{1}{100}$$  i bulmak için , 60 ı 40 a bölelim .

$$\frac{60}{40}=1,5$$

$$\frac{1}{100}=1,5$$ eşit olmuş oldu , amacımız $$\frac{100}{100}$$ ü bulabilmek .

1 parça 1,5 ise , 100 parçayı bulabilmek için 1.5 i 100 ile çarpmamız gerekir.

100.1,5=150

Sonuç = 150

Bir parça her zaman net olarak bulunamayabilir , bölme işlemini yapmadan direk bölüm şeklinde yazıp da bırakabilirsiniz .


2. Yöntem

Elimizde $$\frac{40}{100}$$ var ve amacımız , $$\frac{100}{100}$$ ü bulabilmek .

$$\frac{40}{100}+\frac{40}{100}+\frac{20}{100}=\frac{100}{100}=60+60+30=150$$

$$\frac{40}{100}=60$$ ise , $$\frac{20}{100}=30$$  dur .

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tam sayılarda bölme

Sayma sayıları